V K-centru se uskutečnil den otevřených dveří

Dveře K-centra, které provozuje Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. (CPPT), se 18. října otevřely veřejnosti. Zájemci se blíže seznámili se službami, které jak pro osoby závislé na drogách, tak pro jejich blízké centrum poskytuje.

Mezi tyto služby patří potravinový a hygienický servis, testování infekčních nemocí, krizová intervence, základní sociální a právní poradenství, ale také rodinné poradenství nebo výměna injekčního materiálu. Klienti mají možnost v případě nutnosti využít základního zdravotního ošetření.

Cílem akce bylo odstranit mýty spojené s provozem podobných programů a upozornit na důležitost práce kontaktního centra, které pomáhá drogově závislým, ale také jeho činnost může vést i k eliminaci zdravotních rizik vůči většinové společnosti či ochraně veřejného majetku.

„Činnost centra je nesmírně důležitá, díky ní se nám daří uživatele drog snadněji dostávat zpět do normálního života,“ uvedl Aleš Průša, vedoucí odboru bezpečnosti a prevence kriminality plzeňského magistrátu, který nad dnem otevřených dveří převzal záštitu.
 
Akce se zúčastnil i primátor Martin Baxa, ten především ocenil služby, které K-centrum poskytuje. „ Před problémem drogově závislých nemá cenu zavírat oči. Je nutné těmto lidem kvalifikovaně a odborně pomáhat a za to pracovníkům K-centra patří velký dík,“ uvedl primátor. V doprovodu ředitelky CPPT Markéty Luňákové si prohlédl prostory centra a seznámil se s přísnými pravidly fungování kontaktní místnosti.

CPPT provozuje kromě K-centra další zařízení, poskytující široké spektrum služeb od primární prevence na školách až po ambulantní a pobytové služby v Programu následné péče.

Město na provoz všech programů ročně přispívá částkou 2 700 tisíc korun.

www.plzen.eu