Zápis do školy v Bezděkově

Zápisu do 1.roč. pro školní rok 2012/2013 se zúčastní děti, kterým bude do 31.8.2012 6 let. Jedná se i o děti, jejichž rodiče uvažují o odkladu školní docházky, děti po odkladu školní docházky mohou přijít dobrovolně. Zápis se koná 2. února od 14 do 16 hodin v I. třídě.

K zápisu vezměte je nutné vzít s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost rodičů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, popř. žádost o odklad školní docházky (obojí lze vyplnit při zápisu).

Současně zveme k prohlídce školy, seznámení s koncepcí, ŠVP, kroužky a akcemi naší školy. Ve škole je zřízena jídelna, tělocvična, školní družina( vše v jedné budově), u školy se nachází hřiště a školní pozemek, ve dvou učebnách jsou instalované počítače a interaktivní tabule. Nabízíme kroužek sportovní, logopedický, dyslektický, výtvarný, hru na zobcovou flétnu, kroužek práce na počítači, anglického jazyka, pestrou činnost ve ŠD.

Od 1. roč. se již pátým rokem vyučuje podle vlastního ŠVP Škola pro všechny, od 3. roč. je povinný předmět anglický jazyk.V testování KALIBRO s celostátním srovnáním dosahují naši žáci trvale velmi kvalitních výsledků.

zdroj: ČTK