Vyhánění zimy v plzeňské zoo

Pojďte s námi vyhnat zimu z plzeňské kotliny!

Srdečně Vás zveme v maskách i bez nich v neděli 26. února ve 14 hod. před 7. ZŠ v sídlišti Vinice.

Trasa průvodu: Statek Lüftnerka v Zoologické a botanické zahradě města Plzně (pro účastníky průvodu vstup zdarma), Kalikovský mlýn, nám. Republiky před radnicí

Program:

- Statek Lüftnerka (cca 14:30) - setnutí hlavy línému slaměnému kohoutovi, souboj mezi Jaromilci a Zimomilci

- ze zoo ke Kalikovskému mlýnu se mohou děti svézt na pivovarském povozu taženém koňmi

- začátek Kilometrovky u Kalikovského mlýna (cca 15:15 – 15:45) zapálení a utopení Morany, odměnění nejvtipnějších a nejzajímavějších masek

- prostranství před radnicí (cca 16 hod.) - uložení zimy do rakve a uvěznění do městské šatlavy, předání Jaromilem XIV. hlášení o vyhnání zimy z plzeňské kotliny vedení města Plzně

- na závěr velká soutěž v pojídáním koblih o tituly Plzeňský koblížkový král a princ

https://zooplzen.cz