Právě se nacházíte:

Vyhánění zimy 2017

Letošní tradiční rozpustilé Vyhánění zimy z plzeňské kotliny se uskuteční v neděli 26. února. Maškarní průvod vyjde ve 14 hod. od 7. ZŠ v sídlišti Vinice.  

Přes statek Lüftnerka v Zoologické a botanické zahradě města Plzně (pro účastníky akce bude vstup zdarma) a Kilometrovku dojde až před radnici. Tady jeho vůdčí postava Jaromil VIII. oznámí, že zima už dostala z plzeňské kotliny vyhazov a její přátelé za ní budou muset napříště do hor.

První zastávkou maškarního průvodu a přihlížejících  s připomenutím masopustních tradic – především setnutím hlavy línému kohoutovi, který ráno pozdě kokrhá – bude cca ve 14,30 hod. statek Lüftnerka. V tvrdém souboji zde poměří síly Zimomilci s Jaromilci. Dosud vždy přesvědčivě zvítězili ti druzí.

U Kalikovského mlýna pronese kolem 15,30 hod. Jaromil VIII. svoji hlavní řeč a vyhlásí a odmění nejvtipnější masky. Zejména zde však vzplane a pro jistotu bude ještě utopen symbol zimy – Morana.

Velké veselí vypukne po 16. hod. před radnicí, když bude zima spoutána, uložena do rakve a odnesena do městské šatlavy. Odpoledne uzavře soutěž v pojídání masopustních koblih nazvaná Plzeňský koblížek.

http://www.zooplzen.cz