Velvyslanec Francie na návštěvě Plzně

Velvyslanec Francie v České republice J. E. Pierre Lévy, atašé pro spolupráci ve francouzštině Gérard Enjolras a atašé pro decentralizovanou spolupráci Denisa Pánková Schránilová  navštívili Gymnázium Mikulášské náměstí, kde diskutovali se studenty.  Poté je přijal hejtman Milan Chovanec na Krajském úřadě Plzeňského kraje.

Hlavním tématem diskusí na Gymnáziu Mikulášské náměstí byla výuka francouzštiny a program Rok ve Franciii, kterého se nyní účastní i zdejší studenti. Setkání  byli přítomni  i studenti Církevního gymnázia Plzeň. Programu Rok ve Francii se účastní sedm studentů z gymnázií v Plzeňském kraji. Tito účastníci  studují za podpory Plzeňského kraje, který poskytl dvousettisícový grant, na lyceích v partnerské provincii kraje Franche-Comté. Na získané znalosti, zkušenosti a jazykovou vybavenost mohou studenti v budoucnu navázat, popřípadě je zužitkovat při dalším studiu na francouzských univerzitách.

Zahraniční delegaci na krajském úřadě přijal hejtman Milan Chovanec společně s náměstky Jiřím Stručkem, Ivo Grünerem a Zdeňkou Liškovou. Hlavní tématem setkání byla spolupráce mezi Plzeňským krajem a Francií v oblasti školství. Prvním konkrétním počinem je právě program Rok ve Franciii. „Mohli bychom spolupracovat v širším spektru a neomezovat program jen na gymnázia. Mám na mysli technické odborné školy,“ uvedl velvyslanec J. E. Pierre Lévy (na snímku první zleva) a dodal „Program by měl být zcela demokratický a přístupný všem. Je třeba aktivně pracovat na získávání dalších škol do projektu.“ Náměstek Jiří Struček souhlasil a řekl: „Odezva ze strany studentů nás vyzývá k pokračování programu, nyní pracujeme na jeho rozšíření“.