Stavba kanalizace v Radobyčicích

V městské části Radobyčice byla zahájena jedna z šesti vodohospodářských staveb projektu Čistá Berounka II, projekt B.

Výstavba stokového systému v Radobyčicích umožní připojit se ke kanalizaci celkem 375 současným obyvatelům. „S pomocí finančních prostředků z Evropské unie budou v příštím roce na kanalizační systém, který by měl být v dnešní době standardem, nakonec napojeni všichni z Radobyčic,“ uvedl při slavnostním zahájení primátor Martin Baxa.

Stavba přijde na více než 27 milionů korun bez DPH.
Akce Čistá Berounka počítá ještě s dalšíma dvěma stavbama v Plzni. U staré čistírny odpadních vod vznikne zádržná nádrž o objemu 10 tisíc metrů krychlových za 107 milionů korun. Zachytí největší nečistoty při přívalových deštích. Další akcí je úslavský kanalizační sběrač, největší akce ze šesti, který přijde na 193 milionů korun a umožní nové připojení 1 830 obyvatelům.
Ještě letos začne stavba a rekonstrukce stokové sítě a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod v Přešticích a výstavba splaškové kanalizace v obci Zruč – Senec, obě akce za více než 27 milionů korun.
 
Celý projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti částkou 410 milionů korun a Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 24 milionů korun. Celkové náklady projektu jsou ve výši 554 milionů korun.