Silně přemnožený kormorán trápí rybáře

Špatně nastavené zákony jsou příčinou toho, proč Česko nemůže regulovat na přijatelnou mez přemnoženou populaci kormorána velkého. Tento pták, který v ČR nemá přirozeného nepřítele, devastuje rybí společenstva potoků, řek a rybníků, řekli dnes ČTK Pavel Vrána z Českého rybářského svazu (ČRS) a europoslanec Pavel Poc (ČSSD) na konferenci o vlivu kormorána na revíry.

"Důvodem konání konference je každoročně rostoucí počet kormoránů v ČR. Kormorán je přemnožený a jeho regulace je v nedohlednu. Odhady počtů tažné populace se různí a pohybují se od 10.000 až do 40.000," řekl Jan Štípek z ČRS. Zatímco ornitologové uvádějí 10.000 až 15.000 ptáků, rybáři se domnívají, že jich je určitě přes 20.000, nejvíce při jarních a podzimních tazích. Hnízdících ptáků je v ČR jen do 350 párů.

Na chovných rybnících způsobují roční škody za zhruba 80 milionů korun, jejich majitelé a správci ale mohou žádat o kompenzace za sežrané a na místě uhynulé ryby. V rybářských revírech se škody pohybují mezi 50 až 70 miliony korun za rok, ale jejich správci nedostávají nic. "Přitom na zarybnění vydává každoročně svaz z peněz členů 170 až 180 milionů korun," dodal Štípek. ČRS by byl pro to, aby se kormorán vyřadil ze seznamu kriticky ohrožených živočichů, podobně jako je to v Německu, Rakousku a Švýcarsku, kde počty dlouhodobě regulují.

Evropská komise podle Poce o problému ví a po vyčíslení několikaleté nečinnosti připravuje směrnici na potlačení nepůvodních invazivních druhů, která je z poloviny hotová a zajistila by harmonizaci legislativy. Klíčem je podle něj zasáhnout do populace v hlavních hnízdištích, tedy v přímořských státech. Jejich přístup je ale rozdílný, Dánsko například rozmnožování minimalizuje.

V ČR je možný odlov kormoránů, který povolují kraje a někde ještě obce s rozšířenou působností. Každý region k tomu ale přistupuje rozdílně a řada míst odstřelům brání. Do správních řízení se také mohou hlásit ekologičtí aktivisté. Jan Šíma z ministerstva životního prostředí ale uvedl, že do pololetí budou mít všechny úřady jednotný metodický pokyn, který povolování odlovů zjednoduší a zrychlí.

Podle jednatele Českomoravské myslivecké jednoty Jaroslava Kostečky se myslivci odstřelu nebrání a jako službu státu za peníze ji budou provádět. Nechtějí ale, aby zodpovídali za škody na revírech, což by se mohlo stát, kdyby se snížil stupeň ochrany kormoránů na lovný druh.

Podle Martina Žižky z ministerstva zemědělství se musí nejprve vyřešit faktická regulace, poté redukce na přijatelné množství a následně evropská legislativa. Ta musí vycházet z toho, že se sníží ochrana kormoránů, protože jeho populace všude výrazně vzrostla. Stejný důvod je také k následné úpravě české legislativy, která je přísnější než evropská. V ní bude například stanovena doba lovu.

zdroj: ČTK