Po krásách přírody novou stezkou na Domažlicku

S některými věcmi to má příroda opravu těžké, než se některé věci rozloží, trvá to velmi dlouhou dobu někdy i celu věčnost. Dokážete odhadnout, jak dlouho trvá, než se v přírodě rozloží noviny, keramický hrnek či bavlněné tričko? Umíte určit stáří stromů z velikosti kmene a poznáte stopu lišky? Odpovědi na tyto a mnohé jiné zajímavosti najdete cestou po Loučimi a okolí.

Obec Loučim leží v polovině cesty na hlavním silničním tahu Domažlice – Klatovy. Nejstarší historickou památkou obce a významnou krajinnou dominantou je kostel Narození Panny Marie z první poloviny 14. století. Kostel je spjatý s legendou o zázračné sošce Panny Marie Loučimské přenesené na počátku husitských válek v r. 1419 do bavorských Nových Kostelů (Neukirchen beim Heiligen Blut).

Naučná stezka Loučim s ekologicko-historickým zaměřením zavede turisty za krásami přírody, nahlédnete do odkazu židovské kultury a vydáte se po stopách dávných příběhů. Na okruhu v délce zhruba 6 km najdete celkem 8 zastavení. U některých čekají zvláště na malé návštěvníky i otázky, na které se mohou pokusit najít odpovědi. Své znalosti jistě rádi otestují i dospělí. Pokud si s otázkami nebudete vědět rady, odpověď najdete na zadní části naučné tabule.

Součástí tabulí je resumé v německém jazyce. Naučná stezka vznikla v rámci projektu „Obnova poutního místa“, který byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Dispozičního fondu Euroregionu Šumava.

Převážná část stezky vede po lesních cestách. Směr cesty nám ukazují směrovky se siluetou kostela. Po cestě si můžeme odpočinout na lavičkách.

Zastavení č. 1

Výchozím bodem je náves, kde je umístěno první zastavení. Informační tabule nás seznámí se stezkou, historií i současností obce.

Zastavení č. 2

Pokračujeme obcí po chodníku při hlavní silnici směrem na Klatovy a za obcí odbočíme doprava po polní cestě k židovskému hřbitovu.

Nad skládkou komunálního odpadu nalezneme dřevěnou ohrádku s různými materiály a naším úkolem je určit jejich dobu rozkladu v přírodě. Informační tabule nás informuje o zdejší skládce a o tom, jaké nebezpečí představuje skládka pro okolní přírodu i obyvatele.

Zastavení č. 3

Informační tabule určená historii židovského obyvatelstva v regionu je umístěna v těsné blízkosti židovského hřbitova založeného roku 1841 s řadou dochovaných historických náhrobků.

Zastavení č. 4

Procházíme lesem. Informační tabule je určena zajímavostem o životě vybraných lesních zvířat.

Zastavení č. 5

Co vše můžeme vyčíst ze stop a jaké stopy dovedeme rozpoznat, si prověříme na tomto zastavení

Zastavení č. 6

Nacházíme se u osady Modlín. Informační tabule popisuje 2 metody určování stáří stromů - dle letokruhů a podle velikosti kmene.

Zastavení č. 7

Zde se nám otevírá pohled na okolní krajinu a známe vrchy – např. Velký a Malý Ostrý, Hohen Bogen, Špičák a další. Při dobré viditelnosti spatříme i Velký Javor.

Zastavení č. 8

Vracíme se již zpátky do vsi a zamíříme k dominantní věži kostela Narození Panny Marie. Před vchodem na hřbitov nalezneme poslední informační tabuli věnovanou básníku Rudolfu Mayerovi, u jehož hrobu se můžeme na zdejším hřbitově zastavit. Seznámíme se s pověstí o tzv. Černé loučimské Madoně. Odpočinout si zde můžeme ve stínu čtyř mohutných památkově chráněných lip u nově opravené sochy Svatého Jana Nepomuckého s nádherným výhledem na horní část Šumavy.

zdroj: ČTK