Plzeňská teplárna začala spalovat uhelné moury

Plzeňská teplárenská začala jako první teplárna v Česku spalovat uhelné moury ze Sokolova, které nahradí téměř 30.000 tun hnědého uhlí ročně, tedy asi šest procent potřeb. Teplárna uzavřela před rokem se Sokolovskou uhelnou a.s. (SUAS) pětiletou smlouvu. Jde o palivo, které obsahuje zhruba 50 procent vody a 50 procent sušiny, řekl ČTK výrobní ředitel městského podniku Zdeněk Dongres.

Firma bude mourové kaly spalovat ve fluidním kotli spolu s hnědým uhlím a biomasou. "Je to normální uhlí, má ale trochu jiné vlastnosti. Kotle jsme kvůli tomu nemuseli upravit," řekl. Do vybudování samostatné trasy paliva, která je českým prototypem a běží ve zkušebním provozu, investoval podnik 40 milionů korun.

"Chtěli bychom už letos spálit 30.000 tun mourů, tedy splavovaného uhelného prachu. Ale není to jisté, protože spalovací proces budeme ještě upravovat," řekl Dongres. Moury ukládá SUAS do lagun, kde hmota sedimentuje. Pak se odčerpá voda a zbude bláto, které ještě na hromadách vysychá. "Poté to odebereme my a převážíme auty; uvažujeme i o dopravě vlakem v kontejnerech na biomasu," uvedl.

Moury, které přijdou teplárnu asi na polovinu ceny oproti uhlí, mají výhřevnost 11 až 12 gigajoule na tunu, přitom uhlí asi 13 GJ/t. Teplárna je uskladňuje v silu s kapacitou 280 metrů krychlových. "Odtud ho vybírá šnek na trubkový dopravník přes dávkovací váhu a šnekový dopravník přímo do spalovací komory kotle," uvedl Dongres. Podle něj jde o složitou trasu, naprosto odlišnou od dopravy uhlí a biomasy.

"Když jsme s moury před třemi lety začínali, tak je nikdo nechtěl včetně ČEZ. Teď ale, když všichni cítí nedostatek uhlí nebo je hodně drahé, tak se najednou se ukazuje, že je nutné začít paběrkovat," řekl generální ředitel Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela.

Od letošního roku chce firma spalovat i pivovarské mláto. "S prvními testy začneme v květnu. Chceme na to využít trasu na moury. Ročně bychom mohli spálit 20.000 až 30.000 tun," řekl Dongres. Plzeňský Prazdroj už začal montovat technologii, která bude mláto zbavovat vody. "Pořád to ale bude bláto s polovinou objemu vody," uvedl Dongres. Jeho výhřevnost je 6,5 GJ/t, mírně nižší než u dřevní štěpky.

Podle Drápely by mohla teplárna do deseti let spalovat ze současných 500.000 tun uhlí ročně "jen" 300.000 tun uhlí. Ještě před šesti to bylo až 700.000 tun uhlí ročně. Nový kotel na biomasu spálil loni zhruba 285.000 tun, čemuž odpovídá 220.000 tun uhlí. "Pokud se nám podaří postavit spalovnu komunálního odpadu (má být v provozu od roku 2015), tak to může být o dalších až 100.000 tun méně," dodal.

zdroj: ČTK