Omezení vydávání občanských průkazů a e-pasů

V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu oznámilo Ministerstvo vnitra termíny odstávek systémů e-pasů a občanských průkazů.

Žádost o vydání e-pasu může žadatel podat do 16. prosince, pokud žádá v zahraničí na zastupitelském úřadu. Je-li žádost podána na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, může tak učinit do 19. prosince včetně. Poslední možnost vyzvednout si v letošním roce hotový e-pas bude mít žadatel ve dnech 20. až 23. prosince. „Následně, v období od 27. do 30. prosince, dojde k odstávce systému pro vydávání e-pasů,“ upřesnila Ivana Vítová, vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů plzeňského magistrátu. V tomto období nebude možné požádat o vydání nového e-pasu, ani si hotový e-pas vyzvednout.

Ministerstvo stanovilo rovněž termíny pro vydávání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. „Do 30. listopadu může žadatel podat žádost na obecním úřadu obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu nebo na matričním úřadu. Zažádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu může do 14. prosince,“ uvedla Ivana Vítová.
Odstávky se netýkají vydávání cestovních pasů typu „blesk“ (pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji), které se budou vydávat od 20. do 30. prosince. „Stejná situace je i u občanských průkazů, kdy ve dnech 15. až  30. prosince budou vydávány pouze občanské průkazy typu „blesk“, tedy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc. Jejich vydání nepodléhá správnímu poplatku,“ doplnila Vítová.  
Předávání vyhotovených občanských průkazů odstávky systémů nezasáhnou.