O projektech ROP Jihozápad se veřejnost dozví díky národní knihovně i po letech

Národní knihovna České republiky začíná archivovat informace o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad). Veřejnost se tak i za desítky let dozví podrobnosti o projektech, které v minulých letech uspěly s žádostí o dotaci z Evropské unie prostřednictvím tohoto programu.  

„Národní knihovna České republiky nám nabídla zařazení internetových stránek Regionální rady Jihozápad mezi výběrové české webové zdroje, určené k pravidelné a dlouhodobé archivaci webu s cílem jejich uchování pro budoucí historické a výzkumné účely. Souhlasili jsme. Archivaci realizuje český webový archiv Národní knihovny České republiky. Ten nám k celému procesu vystavil licenci Creative Commons,“ uvedl Karel Hron, pověřen vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Licence zajišťuje, že obsah webu bude několikrát ročně archivován a zůstane uchován v rámci fondu Národní knihovny České republiky. Archivní verze stránek www.rr-jihozapad.cz bude dostupná přes stránky webového archivu a katalogu národní knihovny.

Texty, které dnes o projektech ROP Jihozápad na webu jsou, ošetřuje autorský zákon. Ten říká, že jakékoliv dílo, které podléhá autorskému právu (tedy i elektronické zdroje), může být zpřístupňováno široké veřejnosti jen z budovy Národní knihovny. Pokud si autor nebo vydavatel přeje, aby jeho dílo – webová stránka – bylo v archivní verzi dostupné odkudkoliv, musí uzavřít buď smlouvu s národní knihovnou nebo stránky prezentovat pod licencí Creative Commons. „Pokud vystavíme webové stánky pod licencí Creative Commons, proces zveřejnění zdroje na našem webu je oproti uzavírání klasické smlouvy mnohem rychlejší a jednodušší. Používání licencí je přitom ošetřeno Občanským zákoníkem,“ řekl Karel Hron. 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad je zatím jedinou institucí svého charakteru, která nabídku na prezentaci prostřednictvím národní knihovny využila. Například z českých ministerstev využívá licence Creative Commons ministerstvo financí, ministerstvo životního prostředí a ministerstvo průmyslu a obchodu.