Nový sportovní areál u 31. základní školy

Žákům školy, sportovním klubům a veřejnosti slouží nový sportovní areál u 31. základní školy v ulici Elišky Krásnohorské na Lochotíně. Stavba byla zahájena letos v červnu, areál byl uveden do provozu v polovině října.

Na nových plochách s umělým povrchem můžete hrát košíkovou, házenou, odbíjenou, tenis i malou kopanou. U centrálního kurtu je postaveno hlediště pro zhruba 300 diváků, kteří zde mohou sledovat utkání i za umělého osvětlení. Širokou nabídku sportovního vyžití doplňuje dětské hřiště s in-line dráhou, herními prvky a výukovým altánem. Areál bude v provozu denně, včetně svátků i víkendů, od dubna do listopadu.

Projekt je financován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Dotace by měla pokrýt 92,5 % uznatelných nákladů až do výše 12,8 milionu korun. Zbývající náklady jsou hrazeny z rozpočtu města.