Nové parkovací průkazy pro postižené osoby

Od října letošního roku se na Odboru dopravy Magistrátu města Plzně vydávají nové parkovací průkazy označující vozidlo, které přepravuje osobu těžce zdravotně postiženou. Nahrazují dosud vystavovaná označení vozidla „O1“.

„Přednostně budeme vyřizovat žádosti těch, kteří si o parkovací průkaz žádají poprvé,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Vlastimil Kroupa a doplnil, že k žádosti o vydání parkovacího průkazu je nutné přiložit průkazovou fotografii a před vydáním jej držitel musí opatřit vlastnoručním podpisem.

Držitelé označení vozidla „O1“ mají na výměnu čas do ukončení jejich platnosti, která je stanovena na 31. prosince 2012. „Výměnu průkazu budeme provádět ještě po celý příští rok. Abychom mohli provést záznam o jeho vydání, bylo by vhodné, aby si žadatel zajistil vystavení nového průkazu ZTP a ZTP/P. Do něho bude vydání parkovacího průkazu zapsáno a zápis bude opatřen úředním razítkem,“ popsal proces výměny Vlastimil Kroupa.

www.plzen.eu