Nejlepší vysokoškoláci dostanou stipendia

Finanční podporu v celkové výši 200 tisíc korun od města obdrží studenti Západočeské univerzity a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. 

Třináct studentů pěti fakult bude oceněno za vynikající studijní výsledky, reprezentaci univerzity na studijních pobytech v zahraničí, účast na projektech univerzity a města (např. Dny vědy a techniky, Noc vědců či Olympiáda techniky 2011), aktivní dobrovolnictví v oblasti sociální práce a za účast ve vědeckých výzkumných projektech. Studenty nominovala univerzita.

Ocenění studenti:
 
Bc. Martin Rezek, fakulta aplikovaných věd
Ing. Jan Bartovský, fakulta elektrotechnická
Bc. Matěj Kubička, fakulta elektrotechnická
Bc. Petr Polívka, fakulta elektrotechnická
Jitka Hřebcová, fakulta pedagogická
PhDr. Zdeňka Kielbusová, fakulta pedagogická
Mgr. Jan Krotký, fakulta pedagogická
Bc. Aleš Křivánek, fakulta pedagogická
Lucie Mudrová, fakulta pedagogická
Bc. Pavel Samiec, Dis., fakulta pedagogická
Mgr. Zuzana Suková, fakulta pedagogická
Ing. David Aišman, fakulta strojní
Kateřina Lišková, fakulta lékařská