Nejlépe se žije v Plzeňském kraji, ukázal výzkum Místo pro život

Podle výsledků unikátního srovnávacího výzkumu Místo pro život se nejlépe žije v Plzeňském kraji. O absolutním vítězství západočeského regionu rozhodla nejen statistická data, ale i váhový přepočet kolegia. Výzkum totiž dává „tvrdá“ data do kontextu s žebříčkem hodnot, skrz nějž je posuzována důležitost jednotlivých zkoumaných oblastí. Hodnotový žebříček sestavilo kolegium 14 předních tuzemských osobností.

Prvenství Plzeňského kraje zajistilo například dobré dálniční propojení Plzně se západní Evropou. To přivedlo do Plzeňského kraje i v období hospodářského zpomalení nové investice, a to dokonce dvakrát vyšší, než je celorepublikový průměr. Hustota dálniční a silniční sítě je tu sice oproti celostátnímu průměru o pětinu nižší. Na druhou stranu se kraj může pochlubit o polovinu menší dopravní nehodovostí.
„Pro Plzeň jsou výsledky výzkumu dobrou zprávou. Je největším městem Plzeňského kraje a podle hodnocených oblastí v nich sehrálo zajisté jednu z důležitých rolí. Takový úspěch ve srovnávacím výzkumu je signálem, že směřování našeho města, na kterém se podílíme my všichni Plzeňané, jde dobrou cestou,“ uvedl k výsledkům výzkumu primátor Martin Baxa.

Mezi silné stránky Plzeňského kraje patří vysoké investice přes CzechInvest a vyšší počet dětských hřišť, na jejichž kontrolu dbá kraj. V porovnání s celorepublikovým průměrem je o pětinu více lidí z Plzeňského kraje členem sportovního klubu, aktivním turistou či junákem a čtenáři mají v knihovně na výběr více knih. Lidé zde sice vyprodukují o čtvrtinu méně odpadu, ale do kanalizace vypouští více odpadních vod. Zároveň zde téměř pětina lidí není připojena k vodovodu.

Z analýzy silných a slabých stránek oblastí má Plzeňský kraj navrch v podmínkách pro výchovu a vzdělávání dětí a taktéž v životním prostředí. Měl by se však zaměřit na rozvoj zdravotní a sociální sítě a bezpečnost. Kraj také vyniká pracovními podmínkami a rozvojem občanské společnosti.

K nalezení nejlepšího Místa pro život přispívá kromě statistických dat i odborné kolegium. To je čtrnáctičlenný orgán složený z osobností, které svými názory významně přispívají k celospolečenské debatě na odborná témata. Úkolem kolegia je určit hodnotový žebříček, a tak i váhu jednotlivých zkoumaných kritérií. Podle členů kolegia je pro náš život nejdůležitější vše, co souvisí s péčí o dítě a vzděláváním a také s bezpečností a životním prostředím. Nejméně důležité jsou podle členů kolegia příležitosti k trávení volného času a infrastruktura.

Cílem Místa pro život (www.mistoprozivot.com) je vyvolat celospolečenskou debatu nad hodnotovým žebříčkem obyvatel České republiky. Výzkum se opírá o statistická data, která jsou rozdělena do 8 oblastí. Těmi jsou ekologie a životní prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, infrastruktura, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost.

www.plzen.eu