Medicínské centrum v Plzni získalo peníze na pět let provozu

Univerzitní biomedicínské centrum v Plzni za 650 milionů korun získalo na pět let peníze na provoz z Národního programu udržitelnosti. Z programu se hradí polovina režie centra. ČTK to řekl děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Boris Kreuzberg. Centrum zaměřené hlavně na výzkum náhrad a regenerace životně důležitých orgánů funguje rok.

Finance z programu dostalo podle děkana díky dosavadním aktivitám i perspektivě. "Národní program udržitelnosti hradí polovinu režie centra na pět let, což je asi 162 milionů korun," řekl děkan. Do 30 procent provozních potřeb získává centrum z grantů a smluvního výzkumu, zbytek doplácí fakulta. Navíc za evropské dotace nakoupí přístroje za 20 milionů. Představa, že by se mělo centrum uživit samo, je zatím trochu iluzorní, uvedl Kreuzberg.

Centrum zkoumá hlavně porušenou funkci orgánů, zejména ledvin a jater, a septické stavy, tedy reakce těla na infekce. Také se zabývá regenerací tkání, kmenovými buňkami nebo neplodností. "Dále máme programy vztažené k nádorovým buňkám a jejich izolaci z krve a další manipulaci s nimi. Výzkum je hodně diverzifikovaný," uvedl Kreuzberg.

Stěžejní bude podle děkana smluvní výzkum - tedy třeba měření na zakázku nebo práce s přístroji, které nikdo jiný v Česku nemá. Smluvní výzkum se musí zvyšovat, protože je monitorován Evropskou komisí. "Pokud bychom parametr nesplňovali, tak bychom museli vracet peníze," uvedl.

V biomedicínském centru pracuje zhruba 120 lidí. Jedná se hlavně o pracovníky sousední fakultní nemocnice, kteří mají různé úvazky, ale také o několik klíčových kmenových zaměstnanců. Asi čtvrtinu pracovníků tvoří studenti doktorských programů. Mezi nimi je do 15 cizinců, mimo jiné z Brazílie či Mexika. Personální naplněnost je podle děkana dostatečná.

Lékařská fakulta nedávno získala z EU dotaci více než 19 milionů korun na přístrojové dovybavení centra. "To je to, co jsme ušetřili z dotace na stavbu," doplnil děkan.

Nová základna špičkového výzkumu v Plzni pomáhá nemocnici i fakultě udržet mladé lékaře v Česku, aby neodcházeli například do Německa za třikrát vyšší mzdou. Peníze jsou sice podle děkana základem všeho, ale lidi lze lákat i tím, že dělají práci, která je nesmírně zajímá.

Novou budovu teoretických ústavů využívá všech 2000 studentů fakulty. Přestěhovaly se tam ústavy biofyziky, biologie, farmakologie a toxikologie, fyziologie a patologické fyziologie. Funguje tam i laboratoř experimentální neurofyziologie, jež se věnuje výzkumu mozku, především paměti.

zdroj: ČTK