May Day 2024 v plzeňské zoo

Na první máj proběhne v Zoo Plzeň již tradiční akce zaměřená na ochranu přírody s názvem May Day. Jedná se o tzv. volání přírody o pomoc. Akce je vždy tematicky zaměřena na aktuální kampaň vydanou Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA), která vždy upozorňuje na aktuální palčivý problém.

Nynější kampaň nese název Vietnamazing a zaměřuje se na ochranu biodiverzity Vietnamu. Vietnam patří mezi jedno z biologicky nejbohatších a zároveň nejohroženějších území na světě. Tamní druhy ohrožuje zejména pytláctví a úbytek přirozeného životního prostředí způsobený kácením tropických deštných pralesů. Na podporu záchrany tohoto unikátního ekosystému bylo vybráno celkem 9 vlajkových projektů zabývajících se ochranou konkrétních ohrožených vietnamských druhů. 

Cílem kampaně je seznámit širokou veřejnost s problematikou, která sužuje velkou část jihovýchodní Asie - tedy lov pro tradiční asijskou medicínu a ničení životního prostředí ohrožených druhů. Nedílnou součástí kampaně je získání finančních prostředků na realizaci konkrétních záchranných projektů. Pokud se tyto projekty podaří v budoucnu dokončit, nebude prales zachráněn pouze pro těcht 9 vlajkových druhů, ale i pro tisíce druhů dalších, které by o své území jinak přišly.

Návštěvníci se mohou od 10:00 do 17:00 hodin těšit na mnoho stanovišť rozprostřených především u Tropického pavilonu a v blízkosti soutěžní naučné stezky (herní karty na stezku budou k dispozici na pokladnách). Jednotlivá stanoviště nabídnou poučení, různé aktivity a třeba i možnost nákupu rukodělných výrobků. K dispozici bude záchranné středisko naproti restauraci Kiboko, kde bude možnost zakoupit benefiční předměty a dozvědět se více o tématice letošní kampaně. Své stanoviště v zoo budou mít i pracovníci ze Záchranné stanice živočichů ze Spáleného Poříčí, Správa CHKO Český les, Krajský úřad Plzeňského kraje, Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením. Chybět nebude ani bohatá tombola a na 12. hodinu je naplánované je i mimořádné krmení gibonů bělolících. V tentýž čas převezme čestný patronát nad gibony 1. náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti Petr Vanka.

Pojďte s námi pomáhat přírodě. 

Kdy: 1. 5. 2024 od 10:00 do 17:00 hod.

https://zooplzen.cz/