KOMPAS zavedl cestovatele zejména do Zvíkovského Podhradí

Sportovní areál a koupaliště Zvíkovské Podhradí je zatím nejvíce navštěvovaným místem cestovatelské soutěže KOMPAS. Té se mohou už šestým rokem zúčastnit obyvatelé či návštěvníci jižních Čech a Plzeňského kraje a vyhrát hodnotné ceny.   

„Po Zvíkovském Podhradí, které dosud získalo 57 hlasů, je velmi oblíbeným místem Hrad Strakonice s 43 hlasy, dále Zámecká Galerie Hrádek u Sušice s 36 hlasy a Panský pivovar Vlachovo Březí, který získal 30 hlasů. Hlasování ale ještě není u konce, neboť je před námi ještě více než polovina prázdnin,“ řekl místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Petr Podhola.

Soutěž, kterou pořádá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, láká k návštěvě turisticky zajímavých míst, jejichž vybudování nebo rekonstrukce byly finančně podpořeny prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad). Zájemci mohou vybírat z celkem deseti turisticky atraktivních míst a objevovat tak krásy jižních a západních Čech. 

V jižních Čechách mohou turisté v rámci KOMPASu během letošních prázdnin navštívit Strakonický hrad, Buquoyskou hrobku v Nových Hradech, sportovní areál a koupaliště Zvíkovské Podhradí, chráněný památkový objekt Pivovaru ve Vlachově Březí nebo faru v Plané nad Lužnicí. „V Plzeňském kraji pak rozhlednu Tachov Vysoká, Kulturní centrum – Pivovar Domažlice, zámeckou galerii Hrádek u Sušice, pěší stezky Božkovsko-Koterovského rozvoje cestovního ruchu nebo rekonstruovaný a rozšířený park v Rokycanech,“ řekl předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner.

Podstatou soutěže Kompas je cestování napříč Plzeňským a Jihočeským krajem a návštěva vybraných projektů, které jsou vyhledávaným turistickým cílem. „Na každém takovém místě turisté naleznou soutěžní kód, který zadají na internetové stránky www.rr-jihozapad.cz/kompas a pak už čekají, zda vyhrají nějakou z hodnotných cen. Lze vybírat z celkem deseti soutěžních míst, konkrétně volit mezi pěti projekty v Jihočeském a mezi pěti v Plzeňském kraji,“ uvedl Karel Hron, pověřen vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Doplnil, že po celou dobu trvání soutěže, tedy během července a srpna, probíhá každý týden losování a účastníci soutěže tak mohou za své hlasování získat zajímavé dárkové balíčky. 

Turistické cíle v Plzeňském kraji:

Rozhledna Tachov Vysoká, která byla vybudována na 564 metrů vysokém vrchu Vysoká nad Tachovem, nabízí atraktivní pohled na město Tachov, Přimdu, Vlčí horu i Panský vrch. Celoročně přístupná rozhledna měří 28,5 metru a vede k ní nově vybudovaná pěší stezka od blízkého husitského památníku. V jejím těsném okolí si lze odpočinout na lavičkách a díky instalaci informačních tabulí rozšířit znalosti o přírodě, kultuře a historii regionu. Téměř devětadvacetimetrový ocelový tubus s vnějším vinutým schodištěm byl postaven roku 2014 díky podpoře ROP Jihozápad.

Kulturní centrum – Pivovar Domažlice vzniklo s přispěním ROP Jihozápad v části bývalé sušárny sladu historické budovy městského pivovaru. Byly zde vytvořeny nové expozice o regionálním pivovarnictví a o městě a regionu. Domažlický pivovar postavila tehdejší pražská firma Novák a Jahn v poslední dekádě 19. století. 

Zámecká galerie Hrádek u Sušice, která byla vybudována s přispěním EU v roce 2015, láká návštěvníky na zajímavé výstavní prostory inspirované hrádeckou historií. V zámecké herně komtesy Adély a Jana Ferdinanda si děti mohou hrát na dámy, gentlemany, krále, rytíře a napoleonské vojáky a zábavnou formou se tak dozvědět o stylu oblékání, stolování, písmu a hierarchii šlechty. Děti si také mohou vyzkoušet kostýmy ušité podle doby biedermeier. V dětské naučné herně Františka Pravdy mohou návštěvníci zhlédnout výstavu inspirovanou pedagogickou činností Františka Pravdy, který svého svěřence vzdělával pomocí hry a praktických ukázek přírodopisu, zeměpisu nebo například mineralogie. Letos lze v Galerii Hrádek také navštívit doprovodnou výstavu panenek a medvídků.

Pěší stezky Božkovsko-Koterovského rozvoje cestovního ruchu byly v roce 2012 vybudovány s finančním přispěním ROP Jihozápad na Božkovském ostrově v oblasti řeky Úslavy v Plzni. Celkem 950 metrů pěších stezek s nezpevněným, mlatovým povrchem je obklopeno dostatečným počtem laviček, kde se mohou návštěvníci areálu kdykoliv posadit a kochat se tamní přírodou. Pěší stezky jsou doplněny sedmi stanovišti s cvičebními fitness stroji vhodnými i pro osoby vyššího věku a občany s handicapem. Součástí pěších stezek jsou také informační tabule a rozcestníky.

Park U Plzeňské brány, který také získal dotaci z ROP Jihozápad, byl otevřen v roce 2012. Díky své jedinečné poloze přímo navazuje na centrum města i na zelený okruh podél původních městských hradeb a na autobusové a vlakové nádraží. Dominantou staré části parku, kde dříve býval hřbitov, je kostel Nejsvětější Trojice. Další připomínkou bývalého hřbitova jsou 140 let staré vzrostlé lípy, které patří k nejstarším dřevinám v Rokycanech. V rámci revitalizace byl park oživen novými architektonickými prvky. Návštěvníci mohou nyní obdivovat dvě nové brány a fontánu s názvem Kamenná stuha, ze které do různých výšek tryská voda. 

Turistické cíle v Jihočeském kraji

Hrad Strakonice je gotický hrad a barokní zámek na soutoku zlatonosné řeky Otavy a Volyňky, založený mezi léty 1220-1235. Kombinuje prvky několika architektonických slohů a má tři nádvoří. Během své historie byl dvakrát dobyt a zpustošen – poprvé roku 1620 stavovskými vojsky a podruhé Švédy za třicetileté války. Od roku 1958 je hrad chráněn jako kulturní památka ČR.

Buquoyská hrobka tvoří výraznou dominantu novohradského hřbitova. Nechal ji vybudovat hrabě Karel Bonaventura Buquoy v letech 1902 - 1904 v pseudogotickém slohu. Stavba velmi připomíná schwarzenberskou hrobku v Třeboni, liší se však od ní především tím, že nemá podzemní krypty. Hrobka má dvě části – kryptu v přízemí a kapli v patře. Dodnes je v ní umístěno osm rakví s tělesnými pozůstatky Buquoyů a jejich příbuzných, sourozenců z rodu Cappy. 

Sportovní areál a koupaliště Zvíkovské Podhradí rozšiřuje nabídku cestovního ruchu o atraktivní koupání. Nejen návštěvníkům obce Zvíkovské Podhradí a turistické destinace Orlická přehradní nádrž je k dispozici 25 metrů dlouhý bazén, dětský bazén s klouzačkou a dětské brouzdaliště. Areál dále nabízí víceúčelové hřiště s umělou trávou, na kterém si návštěvníci areálu mohou zahrát tenis či nohejbal, menší antukové hřiště na nohejbal a volejbal, dětské hřiště a dva stroje venkovní tělocvičny. 

Chráněný památkový objekt Pivovaru ve Vlachově Březí se nachází přímo ve středu města Vlachovo Březí a je součástí zámeckého areálu a zároveň městské památkové zóny. Jedná se o rozsáhlou barokní budovu panského pivovaru z 18. století. Na obou stranách je pivovar zakončen výraznými barokními štíty a ve středu budovy se nachází velká, do obou pater sklenutá síň. Díky ROP Jihozápad byla tato historická památka obnovena. Rekonstrukcí došlo nejen ke zlepšení vzhledu bývalého pivovaru, ale také ke zpřístupnění objektu veřejnosti. 

Fara v Plané nad Lužnicí je v písemných pramenech zmiňována již ve 14. století. S finanční podporou ROP Jihozápad byl objekt fary rekonstruován, aby mohl být nově využíván jako Plánské muzeum, přednášková místnost a infocentrum. Muzeum přibližuje návštěvníkům historii Plané nad Lužnicí a nejbližšího okolí a rovněž významné osoby, které v Plané nad Lužnicí žily nebo ji v minulosti často navštěvovaly.