K-centrum se otevřelo veřejnosti

Dveře K-centra se 18. října otevřely veřejnosti. Zájemci se mohli blíže seznámit se službami, které jak pro osoby závislé na drogách, tak pro jejich blízké centrum poskytuje. 

Mezi tyto služby patří potravinový a hygienický servis, testování infekčních nemocí, krizová intervence, základní sociální a právní poradenství, ale i rodinné poradenství nebo výměna injekčního materiálu. Klienti mohou v případě nutnosti využít základního zdravotního ošetření.

Cílem akce bylo odstranit mýty spojené s provozem podobných programů a upozornit na důležitost práce kontaktního centra, které nejenom pomáhá drogově závislým, ale jeho činnost může vést i k eliminaci zdravotních rizik vůči většinové společnosti či ochraně veřejného majetku.
 
Akce se zúčastnil i primátor Martin Baxa, který především ocenil služby, které K-centrum poskytuje. „ Před problémem drogově závislých nemá cenu zavírat oči. Je nutné těmto lidem kvalifikovaně a odborně pomáhat a za to pracovníkům K-centra patří velký dík,“ uvedl primátor. V doprovodu ředitelky CPPT Markéty Luňákové si prohlédl prostory centra a seznámil se s přísnými pravidly fungování kontaktní místnosti.
 
CPPT provozuje kromě K-centra další zařízení, poskytující široké spektrum služeb od primární prevence na školách až po ambulantní a pobytové služby v Programu následné péče.
Město na provoz všech programů dohromady ročně přispívá částkou 2 700 tisíc korun.