Hlavními tématy Plzeňského kraje jsou doprava a zdravotnictví

Zdravotnictví, zlepšení kvality silnic či dostatek pracovních příležitostí patří už tradičně k hlavním tématům volební kampaně politických subjektů při krajských volbách v Plzeňském kraji. Stranou zájmu lokálních politiků nezůstává ani školství či kultura, někteří lídři zdůrazňují podporu projektu Plzně, evropského hlavního města kultury v roce 2015. ČTK to řekla pětice lídrů politických uskupení kandidujících v říjnových krajských volbách. Před minulými volbami patřil k ústředním tématům levicových stran odpor proti vybudování amerického radaru v Brdech.

Milan Chovanec, hejtman, lídr ČSSD:

Vážným problémem je havarijní stav silnic II. a III. tříd. Nejnutnější opravy včetně mostů jsou na Plzeňsku odhadovány na 15 mld. Kč. Dlouhodobě navrhujeme parametrickou změnu rozpočtového určení daní. Tu však vláda nechystá. Alespoň tak hledáme partnery a dodatečné finanční zdroje. Chceme také pokračovat v rozšíření integrované dopravy na všech 501 obcí kraje. ČSSD chce rovněž zabránit snaze zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví zrušit některá oddělení krajských nemocnic, což by například v Rokycanech znamenalo likvidaci celé nemocnice. Naším cílem je zabránit těmto nesystémovým krokům. Kraj usiluje také o udržení a rozšíření počtu pracovních míst. Je důležité pokračovat ve snaze o umisťování investorů po celém území kraje, včetně příhraničí. Kraj to zohledňuje při přípravě strategických dokumentů pro čerpání dotací v příštím plánovacím období EU.
 
Pavel Čížek, lídr kandidátky TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj:
 
Problémem kraje je nerovnoměrný rozvoj. Plzeň se rozvíjí a nabízí práci, zázemí pro vzdělání, zdravotnictví, sport, kulturu. Čím dále od Plzně, tím je ale horší infrastruktura, vyšší nezaměstnanost, obce nemají peníze na rozvoj, hrozí omezování škol. Kraj pro zmírnění těchto rozdílů mnoho neudělal. Chceme aby kraj rychle řešil katastrofální stav svých silnic, nepřipustíme plošné rušení základních škol. Chceme výstavbu cyklostezek a opravy památek, abychom podpořili cestovní ruch, který také přinese pracovní příležitosti. Peníze na to lze získat úsporami provozních výdajů kraje a hlavně novou filosofií výdajů kraje. Před obřími investicemi a zakázkami pro jednu velkou firmu na jednu velkou stavbu podporujeme postupné zlepšování krajského majetku a lepší služby lidem.
 
Karel Šidlo, lídr kandidátky KSČM:
 
Rozhodujícím problémem je trvalé přesouvání kompetencí státní správy z ministerstev na kraje bez potřebného finančního zajištění ze státního rozpočtu. Závažným problémem jsou také stále se snižující peníze pro krajské nemocnice od zdravotních pojišťoven. Úhradová vyhláška preferuje fakultní nemocnice. To vede ke ztrátám a dopadům na úroveň poskytovaných služeb a na existenci lékařských oborů či celých zařízení. Řešení je pouze ve změně celé organizace zdravotní péče v ČR a změně úhradové vyhlášky ve prospěch krajských zdravotnických zařízení. Nedostatek peněz na údržbu, opravy a investice do dopravní infrastruktury a na regionální dopravní obslužnost lze řešit jiným přerozdělováním spotřební daně z uhlíkatých paliv. Daně a poplatky, které jsou vybrány v dopravě, se musí zpět do dopravy vracet.
 
Petr Náhlík (KDU-ČSL), lídr Koalice pro Plzeňský kraj:
 
V odlehlých oblastech kraje je dlouhodobě problém se zaměstnaností. Kraj může podpořit program stabilizace a obnovy venkova s důrazem na oblasti s vysokou nezaměstnaností. Podpora umožní obcím zaměstnat místní občany. Důležité je také zlepšování dopravní obslužnosti, zejména rozšířením integrované dopravy na území celého kraje či zavedení autobusových linek do míst s pracovní nabídkou. Důležitá je stabilizace zdravotnických zařízení. Nové vedení kraje musí vést a urychleně ukončit dialog o rozsahu zdravotní péče v jednotlivých krajských nemocnicích. Základní rozsah péče musí být dostupný ve všech oblastech kraje.
 
Jiří Pospíšil, lídr ODS:
 
Vážným problémem kraje je nedostatek investičních prostředků do dopravní infrastruktury. Plzeňský kraj pod vládou ČSSD nedostatečně investuje do oprav silnic, které spravuje a vlastní. Za předchozí vlády ODS se v kraji ročně investovalo do krajských silnic 400 až 500 mil. Kč, v posledních letech tato částka výrazně klesla. Při výrazném poklesu ale dramaticky roste vnitřní zadluženost silnic. Problémem současného kraje jsou i předražené zakázky. Například jsme přesvědčeni, že nová nemocnice v Klatovech mohla být postavena ve stejném rozsahu levněji. Problémem je také mimo jiné nedostatečná podpora kultury. ČSSD nesplnila závazky, které dala, příkladem je nesplnění slibu postavit novou galerii v Plzni.
 
zdroj: ČTK