FN Plzeň loni pořídila díky dotacím přístroje za 200 milionů Kč

Modernější a výkonnější přístroje pro lepší diagnostiku a léčebné postupy za víc než 202 milionů korun pořídila loni plzeňská fakultní nemocnice. Až 85 procent nákladů pokryly dotace EU, zbytek hradila nemocnice ze svého, řekl dnes ČTK ekonomický náměstek Viktor Wendler. Nové přístroje dostala Klinika zobrazovacích metod, Radiodiagnostické oddělení, Onkologická a radioterapeutická klinika či Oddělení nukleární medicíny.  

Například Klinika zobrazovacích metod, která je součástí traumacentra, potřebuje vybavení náročné na vysokou kvalitu a rychlou diagnostiku. Díky dotaci dostala loni dvouzdrojové multidetektorové CT (počítačový tomograf) za víc než 34 milionů korun, které nahradilo standardní přístroj. Oproti běžnému CT umožňuje vyšetření rentgenovým zářením o dvou různých energiích a ve více řezech najednou. Za dalších víc než 42 milionů korun klinika získala také novou a výkonnější magnetickou rezonanci, uvedla mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.

Novými přístroji za víc než 126 milionů korun se vybavilo komplexní onkologické centrum. Onkologická a radioterapeutická klinika dostala podle ředitele nemocnice Václava Šimánka i nový systém téměř za 32 milionů korun. "Je tvořen unikátním programovým vybavením provozovaným v síti tří serverů a 25 počítačových stanic, které průběžně shromažďuje fyzikální data o ozařování všech pacientů," řekl. Systém porovnává záznamy o skutečném průběhu radioterapie s terapeutickým plánem. Umožňuje přesnější a kvalitnější provádění radioterapie, zejména pomáhá při distribuci dávky v ozařovaném cílovém objemu a její snížení v necílových tkáních, popsal Šimánek. Při poruše jednoho z lineárních urychlovačů umožňuje dokončit bez problému radioterapii pacientů na jiném urychlovači.

Další kliniky či oddělení nemocnice získaly dvě výkonná multidetektorová CT pro areály Bory i Lochotín, rentgenové skiaskopické a skiagrafické pracoviště na Lochotíně bylo vybaveno přístroji s přímou digitalizací, do mamografického screeningového centra na Borech koupila nemocnice mamograf a na oddělení nukleární medicíny novou gamakameru.

zdroj: ČTK