Firmě ZAT se za poslední dva roky podařilo zvýšit obrat o 40 procent

Plzeňské společnosti ZAT působící v oblasti automatizace se vyplatily investice do vývoje vlastního řídicího systému a rozvíjení více než padesátileté tradice.

ZAT patří mezi čtyři firmy v Evropě, které dodávají vlastní řídicí systémy do primárního okruhu jaderných elektráren. Ekonomické výsledky za fiskální rok 2012* opět potvrdily, že ZAT zažívá jedno z nejúspěšnějších období ve své padesátileté historii. 
 
Loňské tržby jsou o dvacet procent vyšší než v roce 2011, tedy o 123 milionů korun. Za poslední dva roky se tak obrat firmy zvýšil o více než 40 procent. Společnost ZAT loni utržila téměř 770 milionů korun.  
 
Akcionáři si tak mohli rozdělit zisk přesahující 61 milionů korun. Celkový zisk před zdaněním a odečtením úroků včetně odpisů (tzv. ukazatel EBITDA) dosahoval 105 milionů korun.
 
„Přestože je oblast průmyslu a energetiky dlouhodobě v útlumu, i nadále se nám daří získávat a zdárně dokončovat zakázky ve všech segmentech našeho působení. Kromě tradičního oboru jako je jaderná energetika, vyrábíme a dodáváme řídicí systémy pro průmysl či tepelnou a vodní energetiku. Vyrábíme také průmyslovou elektroniku či speciální lékařské přístroje,“ přiblížila členka představenstva Vladislava Česáková. 
 
Podle ní jsou příznivé ukazatele důsledkem dlouhodobé strategie vedení firmy. Kromě důrazu na úsporu režijních nákladů se management v uplynulých letech soustředil také na snížení úvěrového zatížení. To se podařilo zejména díky kvalitnímu řízení pohledávek. 
 
Nová SandRA
V roce 2012 se společnost soustředila zejména na vývoj inovované generace řídicího systému SandRA Z200. Také díky tomu mohla společnost získat nové zakázky zejména v klasické energetice. ZAT například spolupracoval na rekonstrukci elektrárny Opatovice či teplárny v Náchodě. Společnost i nadále rozvíjela své aktivity v Egyptě, Turecku, na Kubě, Slovensku a dalších zemích. 
 
„V roce 2012 jsme potvrdili, že patříme mezi evropskou špičku v oblasti automatizace. Opět jsme se podíleli na dodávkách řídicího systému pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Výměnu řídicích systémů jsme prováděli při zachování výrobní kapacity elektrárny, což byla i pro nás výzva. Podle našich informací nebyl podobný projekt ve světě ještě realizován,“ připomíná člen představenstva Ivo Tichý.
 
Tradiční zaměstnavatel
ZAT je i nadále významným zaměstnavatelem ve Středočeském a Plzeňském kraji. V příbramském a plzeňském areálu pracuje přes 350 lidí. Uplatnění zde najdou zejména vysokoškoláci a středoškoláci s technickým vzděláním. 
 
„Díky špičkovým odborníkům stále rozvíjíme znalosti a know-how, které jsme ve firmě vytvářeli přes padesát let. Proto se nám daří držet krok se světovou konkurencí. Každoroční čtyřicetimilionové investice do inovací a úzká spolupráce s vysokými školami jsou pro nás klíčové,“ dodala Vladislava Česáková.
 
Česká společnost ZAT a.s. je etablovanou firmou v oboru automatizace technologických procesů v České republice i v zahraničí. Zajišťuje dodávky ASŘTP (automatizovaný systém řízení technologických procesů) včetně koordinace všech potřebných činností a subdodávek v oblasti automatizace pro energetiku, dopravu a průmyslové procesy. Silnou stránkou firmy je návrh a realizace technických koncepcí a hierarchií řídicích systémů technologických procesů pro různé stupně bezpečnosti. 
 
V oblasti automatizace patří mezi nejdéle podnikající firmy na světě, loni oslavila 50 let od svého založení. Firma ZAT má vlastní vývoj, projekci, výrobu, instalaci i servis elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponent. Společnost ZAT je také výrobcem zdravotnických přístrojů.