Další cyklostezky čeká úprava

Z Nové Hospody směrem k Valše opraví Správa veřejného statku v první polovině příštího roku pět set metrů dlouhý úsek lesní cesty, který využívají především cyklisté. Stavební úpravu, která navazuje na I. etapu z roku 2008, umožní dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1,9 milionu korun. Celkové rozpočtové náklady stavby jsou zhruba 3,2 milionu korun. Správa veřejného statku tedy ze svého rozpočtu uvolní na opravu cesty 1,3 milionu korun.

Z Nové Hospody směrem k Valše opraví Správa veřejného statku v první polovině příštího roku pět set metrů dlouhý úsek lesní cesty, který využívají především cyklisté.

Stavební úpravu, která navazuje na I. etapu z roku 2008, umožní dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1,9 milionu korun. Celkové rozpočtové náklady stavby jsou zhruba 3,2 milionu korun. Správa veřejného statku tedy ze svého rozpočtu uvolní na opravu cesty 1,3 milionu korun.
 
Cyklostezka Nová Hospoda – Valcha je součástí Generelu cyklistických tras, který má město schválený od roku 2001. V roce 2005 a 2009 byl generel aktualizován.