Co se letos chystá v Zoo Plzeň?

V letošním roce 2020 se plánuje několik novinek. Zoo by se ráda připojila k záchraně kriticky ohroženého poddruhu zebry stepní, zebry bezhřívé, která v Plzni ještě nikdy nebyla chována.

Pokud se vše podaří zrealizovat, nahradí po 45 letech nepřetržitě chované zebry Chapmannovy. Zebra bezhřívá je zajímavá tím, že během dospívání, ve 2-3 letech života, téměř ztratí hřívu. V zoologických zahradách je chováno pouze několik desítek kusů. Nová expozice pro unikátní ještěry je plánována do Akva Tera, expozice živých fosílií zase obohatí Svět v podzemí. Zajímavé expoziční změny nejen u zemědělských exponátů jsou plánovány i na statek Lüftnerka.

Nejvýznamnější expoziční změnu popisuje provozní náměstek ředitele Ing. Radek Martinec: „Zoologická zahrada připravuje na začátek příštího roku realizaci investiční akce pod souhrnným názvem „Dokončení japonské zahrady“. Konkrétně se jedná o demolici současného zahradnického domku z první poloviny minulého století, který je v havarijním stavu. Na jeho místě bude vybudován altán ve stavebním stylu asijské zahradní architektury pod názvem „Altán plovoucích ryb“, který je koncipován jako oddechový, meditační a relaxační prostor. V interiéru bude umístěna ukázka typického chovu ryb – závojnatek. Součástí akce bude rovněž výstavba chodníku v asijském stylu umožňující zpřístupnění botanické zahrady pro osoby se sníženou pohyblivostí a orientací. Chodník je navržen o šířce 1,5m s maximálním sklonem 8%. Součástí chodníku jsou i tři mostky. Celá akce by měla být dokončena a zpřístupněna veřejnosti v druhé polovině roku 2020.“

https://www.zooplzen.cz/

Foto ilustrační. Zdroj: pixabay.com