Certifikát ratingové agentury D&B vlastní pouze 2 % českých firem

Pouze dvě procenta českých firem splňují přísné hodnocení mezinárodní ratingové agentury Dun & Bradstreet. Po dvanáctiměsíční analýze ekonomických výsledků získala tento certifikát i příbramská společnost ZAT a.s. Potvrdila se tak její důvěryhodnost, stabilita a solventnost. ZAT patří mezi čtyři firmy v EU, které vyvíjí, vyrábí, projektují a dodávají vlastní řídicí systémy do jaderné energetiky. Česká republika se díky ZAT dlouhodobě řadí mezi světové dodavatele nejpokročilejších digitálních řídicích systémů pro jádro.  

Podle agentury mohou toto ocenění získat pouze 2 procenta těch nejkvalitnějších firem, které splňují přísná kritéria. Zároveň si musí udržet hodnocení rizikového faktoru D&B Ratingu na nejvyšší možné hodnotě 1 minimálně po dobu 12 měsíců. 

Získání certifikátu od mezinárodně uznávané ratingové agentury Dun & Bradstreet završilo ekonomické výsledky loňského roku. Ve fiskálním roce 2012, kdy firma oslavila padesát let od svého založení, dosáhla jeden z nejlepších výsledků v historii, a to tržeb ve výši 760 milionů korun. Také odborná porota mezinárodní soutěže Best Innovator vloni zařadila ZAT mezi pět nejinovativnějších  firem v České republice.
 
„Nejlepší ratingové ohodnocení je potvrzení naší filozofie. Jako dodavatel řídicích systémů pro průmysl a energetiku musíme být stále na světovém technickém i technologickém maximu. Jsme rádi, že kvalita a důvěryhodnost firmy obstála i v hodnocení nezávislých expertů,“ uvedla členka představenstva Vladislava Česáková.
 
Agentura sledovala po dobu jednoho roku 1180 ukazatelů. Testem tak prošly například indikátory, jako rentabilita, krátkodobá likvidita, dlouhodobá solventnost apod.  Podle Petra Schallera z českého zastoupení společnosti Dun & Bradstreet určuje výsledek hodnocení 1 odhad rizikovosti firmy a možného bankrotu. „U společnosti ZAT můžeme konstatovat, že celková ekonomická situace je výborná. Proto jsme také vydali doporučení, že obchod s touto firmou je na minimální úrovni rizika,“ potvrdil Schaller.
 
Nové certifikáty environmentu a ochrany bezpečnosti a zdraví 
V dubnu proběhl ve společnosti ZAT certifikační audit nově implementovaných systémů „Ochrany životního prostředí“ podle normy ISO 14001 a „Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ podle normy OHSAS 18001. Audit provedla Mezinárodní certifikační společnost DetNorskeVeritas, jejíž auditoři konstatovali úspěšnou certifikaci obou nově zavedených systémů řízení.
 
„Věříme, že úspěšná certifikace nových systémů přispěje nejen k posílení konkurenceschopnosti naší společnosti, ale i ke zvýšení prestiže ZAT jako dodavatele, který v rámci svých aktivit zohledňuje možné dopady na životní prostředí a eliminuje rizika,“ potvrdil Ivo Tichý, člen představenstva ZAT a.s.
 
ZAT a.s.
Společnost ZAT a.s. zajišťuje vyšší dodávky ASŘTP (automatizované systémy řízení technologických procesů) včetně koordinace všech potřebných činností a subdodávek v oblasti automatizace pro energetiku a průmyslové procesy. Silnou stránkou firmy je návrh a realizace technických koncepcí a hierarchií řídicích systémů pro různé stupně bezpečnosti. Společnost ZAT a.s. je také výrobcem zdravotnických přístrojů.
 
Dun & Bradstreet
Společnost Dun & Bradstreet je světovým leaderem v oblasti poskytování kreditních a marketingových informací o podnikatelských subjektech, které již od roku 1841 pomáhají firmám „rozhodovat se o partnerech s jistotou“. Databáze D&B, největší svého druhu na světě, obsahuje záznamy o více než 220 mil. firmách z celého světa a je obohacena o unikátní DUNSRight Quality® Process. Firma je vlastníkem unikátního devítimístného číselného znaku tzv. D-U-N-S® čísla, díky kterému je možné spolehlivě nalézt firmu v jakékoliv části světa.