Blíží se akce Vyhánění zimy 2023

Vyžeňme společně poslední únorovou neděli z Plzně zimu! Stalo se již tradicí, že pro Plzeňany končí zima vždy poslední únorovou neděli.

Proto všichni, kdo už se těšíte na jaro, jste srdečně očekáváni v maskách i bez nich 26. února ve 14 hod. před 7. základní školou v sídlišti Vinice. Odsud se maškarní průvod společně s přihlížejícími přesune na statek Lüftnerka. Účastníci akce mají vstup do Zoologické a botanické zahrady města Plzně zdarma. 

Zde budou připomenuty některé staré lidové zvyky spojené se zimou a předjařím. Především bude setnuta hlava línému (slaměnému) kohoutovi. „Tomu se za vinu dává, že ač odpoledne je už o poznání déle vidět, rána se pořád ještě halí ve tmě“. Také se tady mezi sebou odhodlaně utkají Zimomilci s Jaromilci. Ještě se nikdy nestalo, aby zvítězili ti první!

Další zastávka se uskuteční v časovém rozpětí mezi 15:15 až 15:45 hod. na začátku Kilometrovky nad jezem Kalikovského mlýna. Dětem cestu zpříjemní svezení na pivovarském voze taženém koňmi. Vůdčí postava průvodu Jaromil XIV. zde pronese svoji hlavní řeč, vyhlásí a odmění nejvtipnější masky. Zejména tu však vzplane a pro jistotu bude ještě utopen symbol zimy – Morana. Pro obveselení zahraje deechová hudba Seniorkapela TOTEM.

Velké veselí určitě vypukne kolem 16 hod. před radnicí poté, co bude zima pro jistotu spoutána, uložena do rakve a odnesena do městské šatlavy. Jaromil XIV. tak bude moci s čistým svědomím oznámit primátorovi města Plzně panu Romanu Zarzyckému, že zima byla z plzeňské kotliny definitivně vyhnána.

Odpolední program ukončí soutěžní pojídání masopustních koblih na čas o titul Plzeňského koblížkového krále a prince.

Upozornění pro všechny, kteří se k vyhánění zimy připojí po trase průvodu: Časy jsou pouze přibližné. Záleží na počtu účastníků a počasí.

https://zooplzen.cz/